To ni samo politika zasebnosti, ampak moja izjava o nańćelih.

Kot odgovoren za to spletno mesto vam Ňĺelim ponuditi najveńćja pravna jamstva v zvezi z vaŇ°o zasebnostjo in vam ńćim bolj jasno in pregledno razloŇĺiti vse, kar se tińće obdelave osebnih podatkov na tej spletni strani.

Ta pravilnik o zasebnosti bo veljaven samo za osebne podatke, pridobljene na spletnem mestu, ne velja pa za tiste podatke, ki jih zbirajo tretje osebe na drugih spletnih mestih, tudi ńće jih povezuje spletno mesto.

Naslednji pogoji so zavezujońći za uporabnika in za osebo, ki je odgovorna za to spletno mesto, zato je pomembno, da si vzamete nekaj minut za branje in ńće se s tem ne strinjate, svojih osebnih podatkov ne poŇ°iljajte na to spletno mesto.

Ta pravilnik je bil posodobljen 25

Za namene dolońćb prej omenjenega zakona o varstvu osebnih podatkov se bodo osebni podatki, ki nam jih poŇ°ljete, vkljuńćili v datoteko "UPORABNIKI SPLETA in PODLAGALCEV", ki je v lasti spletnega servisa Servicios Telem√°ticos SL z NIF: B19677095 in z naslov v C / Blas de Otero n¬ļ16 1¬ļ Iz. -18230 - Albolote (Granada). V tej datoteki so bili izvedeni vsi tehnińćni in organizacijski varnostni ukrepi, dolońćeni s kraljevim dekretom 1720/2007 o razvoju LOPD.

PoŇ°iljanje in beleŇĺenje sploŇ°nih podatkov

PoŇ°iljanje osebnih podatkov na tej spletni strani je obvezno za stik, komentiranje, narońćanje na spletni dnevnik emulator.online, najem storitev, prikazanih na tej spletni strani, in nakup knjig v digitalni obliki.

Prav tako ne zagotavljanje zahtevanih osebnih podatkov ali ne sprejetje te politike varstva podatkov pomeni, da ni mogońće narońćiti na vsebino in obdelati zahtev na tej spletni strani.

Za brskanje po tej spletni strani ni nujno, da navedete kakrŇ°ne koli osebne podatke.

Katere podatke potrebuje to spletno mesto in za kakŇ°en namen

emulator.online bo preko spletnih obrazcev preko interneta zbiral osebne podatke uporabnikov. Zbrani osebni podatki, odvisno od posameznega primera, so lahko med drugim: ime, priimek, e-poŇ°ta in dostopna povezava. Prav tako bom v primeru narońćanja storitev, nakupa knjig in oglaŇ°evanja od uporabnika zahteval dolońćene banńćne ali plańćilne podatke.

Za to spletno mesto bodo potrebni samo strogo ustrezni podatki za namene zbiranja in se zavezuje, da bodo:

 • Minimizirajte obdelavo osebnih podatkov.
 • Osebne podatke ńćim bolj psevdonimirajte.
 • Zagotovite preglednost funkcij in obdelave osebnih podatkov, ki se izvajajo na tej spletni strani.
 • Dovoli vsem uporabnikom, da spremljajo obdelavo svojih podatkov na tej spletni strani.
 • Ustvarite in izboljŇ°ajte varnostne elemente, da vam ponudimo najboljŇ°e pogoje za varno brskanje.

Namen podatkov, zbranih na tem portalu, je naslednji:

 1. Za odziv na zahteve uporabnikov es. ńĆe uporabnik na primer svoje osebne podatke pusti v katerem koli kontaktnem obrazcu, lahko te podatke uporabimo za odgovor na vaŇ°o zahtevo in odgovor na kakrŇ°ne koli dvome, pritoŇĺbe, komentarje ali pomisleke, ki jih imate glede informacij, vkljuńćenih na spletno mesto. Splet, storitve, ki jih ponuja spletno mesto, obdelava vaŇ°ih osebnih podatkov, vpraŇ°anja v zvezi z zakonskimi besedili, vkljuńćenimi v spletno mesto, pa tudi morebitna druga vpraŇ°anja.
 2. Za upravljanje seznama narońćnin, poŇ°iljanje biltenov, promocij in posebnih ponudb bomo v tem primeru uporabili le e-poŇ°tni naslov in ime, ki ga uporabnik navede pri sklepanju narońćnine.
 3. Zmeriti in odgovarjati na komentarje uporabnikov na blogu je.
 4. Za zagotovitev skladnosti s pogoji uporabe in veljavno zakonodajo. To lahko vkljuńćuje razvoj orodij in algoritmov, ki pomagajo tej spletni strani zagotoviti zaupnost osebnih podatkov, ki jih zbira.
 5. Podpora in izboljŇ°anje storitev, ki jih ponuja to spletno mesto.
 6. Za trŇĺenje izdelkov in storitev, ponujenih na tej spletni strani.

V nekaterih primerih se podatki o obiskovalcih tega spletnega mesta anonimno ali zdruŇĺijo s tretjimi osebami, kot so oglaŇ°evalci, sponzorji ali podruŇĺnice, z edinim namenom izboljŇ°anja mojih storitev in zasluŇĺka spletnega mesta. Vse te naloge obdelave bodo urejene v skladu z zakonskimi normativi in ‚Äč‚Äčvse vaŇ°e pravice glede varstva podatkov bodo spoŇ°tovane v skladu z veljavnimi predpisi.

V vsakem primeru ima uporabnik polne pravice nad svojimi osebnimi podatki in njihovo uporabo in jih lahko kadar koli uveljavlja.

Ta spletna stran v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov svojih uporabnikov tretjim osebam, ne da bi jih predhodno obvestila in zahtevala njihovo privolitev.

Storitve, ki jih na tej spletni strani ponujajo tretje osebe

Za zagotavljanje storitev, ki so nujno potrebne za razvoj njegove dejavnosti, Online Servicios Telem√°ticos SL deli podatke z naslednjimi ponudniki pod ustreznimi pogoji zasebnosti.

 • Gostovanje: cubenode.com
 • Spletna platformaWordPress.org
 • Kurirske storitve in poŇ°iljanje biltenov: MailChimp. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suita 5000 Atlanta, GA 30308.
 • Shranjevanje in varnostna kopija v oblaku: Dropbox -Drive, Wetransfer, Amazon Web Services (Amazon S3)

Sistemi za zajem osebnih podatkov, ki jih to spletno mesto zbira

Ta spletna stran uporablja razlińćne sisteme zajemanja osebnih podatkov. Ta spletna stran vedno zahteva predhodno soglasje uporabnikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov za navedene namene.

Uporabnik ima pravico kadar koli preklicati svoje predhodno soglasje.

Sistemi za zajemanje osebnih podatkov, ki jih uporablja emulator.online :

 • Obrazci za narońćnino na vsebino: V spletu obstaja veńć obrazcev za aktiviranje narońćnine. Poglejte v svoj nabiralnik. Za potrditev svojega e-poŇ°tnega naslova mora uporabnik potrditi svojo narońćnino. Navedeni podatki se bodo uporabljali izkljuńćno za poŇ°iljanje glasila in vas obveŇ°ńćali o novostih in posebnih ponudbah, izkljuńćno za narońćnike e-poŇ°tnih sporońćil. Newsletter upravlja MailChimp.

Ko uporabljate storitve platforme MailChimp za izvajanje e-poŇ°tnih marketinŇ°kih kampanj, upravljanje narońćnin in poŇ°iljanje novic, morate vedeti, da MailChimp Svoje streŇĺnike gosti v ZDA in zato tudi vaŇ°e osebne podatke po prenehanju varnega pristana bodo mednarodno premeŇ°ńćeni v drŇĺavo, ki velja za nevarno. Z narońćnino sprejemate in soglaŇ°ate, da vaŇ°e podatke shranjuje platforma MailChimp s sedeŇĺem v ZdruŇĺenih drŇĺavah Amerike, da lahko upravlja poŇ°iljanje ustreznih novic. MailChimp je prilagojen standardnim klavzulam EU o varstvu podatkov.

 • Obrazec za povratne informacije: Spletno mesto vsebuje obrazec za objavo komentarjev. Uporabnik lahko objavi komentarje na objavljene objave. Osebni podatki, vneseni v obrazec za vstavljanje teh komentarjev, bodo uporabljeni izkljuńćno za moderiranje in objavljanje.
 • Kontaktni obrazec: Obstaja tudi kontaktni obrazec za vpraŇ°anja, predloge ali strokovni kontakt. V tem primeru bo e-poŇ°tni naslov uporabljen za odgovor nanje in poŇ°iljanje informacij, ki jih uporabnik potrebuje prek spleta.
 • PiŇ°kotkiKo se uporabnik registrira ali krmarita po tem spletnem mestu, so ¬ĽpiŇ°kotki¬ę shranjeni, lahko uporabnik kadar koli posvetuje z piŇ°kotki politika razŇ°iriti podatke o uporabi piŇ°kotkov in kako jih deaktivirati.
 • Prenos sistemov: Na tej spletni strani lahko prenesete razlińćne vsebine, ki so obńćasno vkljuńćene v besedilno, video in zvońćno obliko. V tem primeru je za aktiviranje narońćnine potreben e-poŇ°tni naslov. VaŇ°i podatki se uporabljajo za namene, ki so navedeni za narońćnike.
 • Prodaja publikacij: Preko portala lahko kupite publikacije in informacije o izdelkih s spletnega servisa Servicios Telem√°ticos SL, v tem primeru so prek platforme Paypal potrebni podatki o kupcu (ime, priimek ter telefon, poŇ°tni naslov in e-poŇ°ta). plańćila.

Uporabniki lahko kadar koli se odjavite storitev, ki jih ponuja emulador.online iste novice.

Uporabnik bo na tej spletni strani naŇ°el strani, promocije, sponzorje, affiliate programi ki dostopajo do uporabnikovih navad brskanja, da vzpostavijo uporabniŇ°ke profile in prikaŇĺejo uporabniŇ°ko oglaŇ°evanje na podlagi njihovih interesov in navad brskanja. Ti podatki so vedno anonimni in uporabnik ni identificiran.

Podatki na teh sponzoriranih spletnih mestih ali povezanih povezavah so podvrŇĺeni pravilnikom o zasebnosti, ki se uporabljajo na teh straneh, in zanje ne veljajo. Zato uporabnikom toplo priporońćamo, da podrobno pregledajo pravilnike o zasebnosti partnerskih povezav.

Pravilnik o zasebnosti oglaŇ°evanja v programu AdsenseGoogle Adsense.

Politika zasebnosti za sledenje virom, ki se uporabljajo na tem spletnem mestu:Google (Analytics)

Emulator.online prav tako preuńćuje preference svojih uporabnikov, njihove demografske znańćilnosti, vzorce prometa in druge informacije, da bi bolje razumeli, kdo je naŇ°e obńćinstvo in kaj potrebujejo. Sledenje preferencam uporabnikov nam tudi pomaga prikazati najustreznejŇ°e oglase.

Uporabnik in na sploŇ°no vsaka fizińćna ali pravna oseba lahko s svojega spletnega mesta na emulator.online (v nadaljevanju: hiperpovezava) vzpostavi hiperpovezavo ali tehnińćno povezavo (na primer povezave ali gumbe). Vzpostavitev hiperpovezave v nobenem primeru ne pomeni obstoja odnosov med emulator.online in lastnikom spletnega mesta ali spletne strani, na kateri je hiperpovezava ustanovljena, niti sprejetja ali odobritve vsebine oz. storitve. V vsakem primeru si emulator.online pridrŇĺuje pravico kadar koli prepovedati ali onemogońćiti kakrŇ°no koli hiperpovezavo do spletnega mesta.

Uporabniki lahko kadar koli se odjavite storitev, ki jih ponuja emulador.online isto glasilo.

Kazalo()

  Natanńćnost in verodostojnost podatkov

  Uporabnik jamńći, da so osebni podatki, posredovani prek razlińćnih obrazcev, resnińćni in jih je dolŇĺan sporońćiti kakrŇ°ne koli spremembe. Uporabnik prav tako jamńći, da vse posredovane informacije ustrezajo njihovemu resnińćnemu stanju, da so posodobljene in tońćne. Poleg tega se uporabnik zavezuje, da bo svoje podatke sproti posodabljal, saj je sam odgovoren za netońćnost ali napańćnost predloŇĺenih podatkov in za Ň°kodo, ki jo lahko povzrońći spletni servis Servicios Telem√°ticos SL kot lastnik spletnega emulator.online.

  Izvajanje pravic dostopa, popravljanja, preklica ali ugovora

  Pravice uporabnikov so naslednje:

  • Pravica, da kadarkoli povpraŇ°amo, katere osebne podatke hranimo o Uporabniku.
  • Pravica, da nas prosimo, da posodobimo ali popravimo brezplańćne napańćne ali zastarele podatke, ki jih hranimo o Uporabniku.
  • Pravica do odjave od kakrŇ°nega koli trŇĺnega komuniciranja, ki ga lahko poŇ°ljemo Uporabniku.

  Lahko usmerjate svoje komunikacije in uveljavljate pravice dostop, popravljanje, odpoved in nasprotovanje Preko poŇ°tne poŇ°te na C / Blas de Otero n¬ļ16 1¬ļ Iz. -18230 - Albolote (Granada) ali po e-poŇ°ti: info (at) emulador.online, skupaj z dokazilom, veljavnim v zakonu, na primer fotokopijo DNI ali enakovrednega zapisa, ki v temi "VAROVANJE PODATKOV" navaja.

  Sprejem in soglasje

  Uporabnik izjavlja, da ga je Online Servicios Telem√°ticos SL o pogojih za varstvo osebnih podatkov sprejel in privolil v njihovo obdelavo na nańćin in za namene, ki so navedeni v pravnem obvestilu.

  Spremembe te politike zasebnosti

  Online Servicios Telem√°ticos SL si pridrŇĺuje pravico, da spremeni to politiko, da jo prilagodi novi zakonodaji ali sodni praksi ter industrijskim praksam. V takih primerih bo ponudnik na tej strani objavil spremembe, uvedene z razumnim prińćakovanjem njihove izvedbe.

  Komercialna poŇ°ta

  V skladu z LSSICE Online Servicios Telem√°ticos SL ne izvaja praks SPAM, zato ne poŇ°ilja komercialnih e-poŇ°tnih sporońćil, ki jih uporabnik predhodno ni zahteval ali odobril, v nekaterih primerih lahko poŇ°ilja svoje promocije in posebne ponudbe ter tretje osebe, samo v primerih, ko imate dovoljenje prejemnikov.

  Posledińćno ima uporabnik v vsakem od obrazcev na spletnem mestu moŇĺnost izrecnega soglasja za prejem mojega "glasila", ne glede na pravońćasno zahtevane komercialne informacije. V istih biltenih lahko tudi samodejno preklińćete narońćnino.