იურიდიული ცნობა და გამოყენების პირობები

დოკუმენტი განხილული 15 / 05 / 2020

თუ აქ ჩამოხვედით, ეს არის ის, რომ თქვენ ზრუნავთ ამ ვებსაიტის უკანა ოთახზე და იმ ვადებზე, რომლითაც მე ვირჩევთ თქვენთან ურთიერთობას და ეს ჩემთვის ძალიან კარგი სიახლეა, როგორც ამ ვებსაიტის პასუხისმგებლობა.

ამ ტექსტის მიზეზი დეტალურად არის მოცემული ამ ვებსაიტის ფუნქციონირების ახსნა და პასუხისმგებელ პირთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია და მასში მოცემული შინაარსის დანიშნულების მიწოდება.

თქვენს მონაცემებსა და კონფიდენციალურობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ ვებსაიტზე და სწორედ ამიტომ გირჩევთ წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

პასუხისმგებელი იდენტიფიკატორი

პირველი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის ის, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ვებსაიტზე. 34 ივლისის 2002/11 კანონის შესაბამისად, ინფორმაციული საზოგადოების და ელექტრონული კომერციის მომსახურების შესახებ, ის აცნობებს:

 • კომპანიის სახელია: Jorge Bardales
  • CIF / NIF 75164656B
  • რეგისტრირებული ოფისი არის C / Tórtola n-7 18014 (გრანადა)
  • სოციალური აქტივობაა: ვებ სპეციალიზებულია ონლაინ მარკეტინგის რამდენიმე დისციპლინაში.
ინდექსი()

  ამ ვებსაიტის დანიშნულება

  • გთავაზობთ ონლაინ მარკეტინგის საქმიანობასთან დაკავშირებულ შინაარსს.
   • ბლოგის აბონენტთა სიის მართვა და ზომიერი კომენტარი.
   • მართეთ შემოთავაზებული სერვისების შინაარსი და კომენტარები.
   • მართოთ ასოცირებული პარტნიორების ქსელი.
   • ბაზრის საკუთარი და მესამე მხარის მომსახურებები.

  ვების გამოყენება

  Emulator.online ვებსაიტის გამოყენებისას, მომხმარებელი თანახმაა არ ჩაატაროს რაიმე ქცევა, რამაც შეიძლება დააზიანოს emulator.online ან მესამე მხარის იმიჯი, ინტერესები და უფლებები, ან ამან შეიძლება დააზიანოს, გამორთოს ან გადატვირთოს ემულატორის ვებსაიტი. ინტერნეტით ან ეს ხელს უშლის რაიმე ფორმით ქსელის ნორმალურ გამოყენებას.

  emulator.online იღებს სათანადო უსაფრთხოების ზომებს ვირუსების არსებობის დასადგენად. ამასთან, მომხმარებელმა უნდა იცოდეს, რომ კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოების ზომები ინტერნეტში არ არის ბოლომდე საიმედო და რომ, ამრიგად, emulator.online ვერ უზრუნველყოფს ვირუსების ან სხვა ელემენტების არარსებობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერული სისტემების ცვლილებები. მომხმარებლის (პროგრამული უზრუნველყოფა და ტექნიკა) ან მათ ელექტრონულ დოკუმენტებსა და ფაილებში.

  ნებისმიერ შემთხვევაში, აკრძალულია, რომ მომხმარებლებმა (შეძლონ წაშალონ შინაარსი და კომენტარები, რომ იგი მიზანშეწონილად მიიჩნიონ), განახორციელონ ქცევა, რომელიც მოიცავს:

  • ინახავს, ​​აქვეყნებს და / ან გადასცემს მონაცემებს, ტექსტებს, სურათებს, ფაილებს, ბმულებს, პროგრამულ უზრუნველყოფას ან სხვა შინაარსს, რომელიც სადავოა შესაბამისი იურიდიული დებულებების შესაბამისად, ან ემულატორის შეფასების მიხედვით. ონლაინ არის უკანონო, ძალადობრივი, მუქარის შემცველი, შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური, ვულგარული , უცენზურო, რასისტული, ქსენოფობიური ან სხვაგვარად საწინააღმდეგო ან უკანონო, ან ამან შეიძლება გამოიწვიოს რაიმე სახის ზიანი, განსაკუთრებით პორნოგრაფიული.

  მომხმარებლის ვალდებულებები

  როგორც მომხმარებელი, თქვენ გეცოდინებათ, რომ ამ ვებსაიტზე წვდომა არ ნიშნავს, რაიმე ფორმით, კომერციული ურთიერთობის დაწყებას ხორხე ბარდესელთან ამ გზით, მომხმარებელი თანახმაა გამოიყენოს ვებსაიტი, მისი სერვისები და შინაარსი კანონმდებლობის დარღვევის გარეშე. მიმდინარე, კეთილსინდისიერება და საზოგადოებრივი წესრიგი. აკრძალულია ვებსაიტის გამოყენება არაკანონიერი ან მავნე მიზნებისთვის, ან, რომ რაიმე ფორმით შეიძლება ზიანი მიაყენოს ან ხელი შეუშალოს ვებსაიტის ნორმალურ მუშაობას.

  ამ ვებსაიტის შინაარსთან დაკავშირებით, აკრძალულია:

  • მისი რეპროდუქცია, განაწილება ან მოდიფიკაცია, მთლიანად ან ნაწილობრივ, თუ მისი კანონიერი მფლობელების უფლებამოსილება არ განხორციელებულია;
   • მიმწოდებლის ან კანონიერი მფლობელების უფლებების დარღვევა;
   • მისი გამოყენება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის.

  მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  Jorge Bardales უზრუნველყოფს მომხმარებელთა მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობასა და მათი მკურნალობის დაცვას პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მან მიიღო პერსონალურად დაცული პირადი მონაცემების უსაფრთხოების დონის დაცვა.

  Jorge Bardales იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს მონაცემები, რომლებიც შედის "WEB Users and SUBSCRIBERS" ფაილში, პატივი სცეს მათ კონფიდენციალურობას და გამოიყენოს ისინი მათი მიზნის შესაბამისად, ასევე შეასრულოს მათი შენახვა და ყველა ზომების ადაპტირება. შეცვლა, დაკარგვა, მკურნალობა ან უნებართვო დაშვება, რათა თავიდან იქნას აცილებული 1720 დეკემბრის 2007/21 სამეფო განკარგულების დებულებები, რომელიც ამტკიცებს ორგანული კანონის 15/1999/13 დებულებას, პირადი მონაცემების დაცვა.

  ეს ვებ – გვერდი იყენებს პერსონალური ინფორმაციის გადაღების სხვადასხვა სისტემას, რომლებიც მითითებულია ქვემოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და სადაც დეტალურადაა ნაჩვენები გამოყენებები და მიზნები. ამ ვებსაიტს ყოველთვის მოითხოვს მომხმარებელთა წინასწარი თანხმობა, რომ დაამუშავონ თავიანთი პერსონალური მონაცემები მითითებული მიზნებისათვის.

  მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გააუქმოს მათი წინასწარი თანხმობა.

  ARCO უფლებების სწავლება

  მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს შეგროვებული მონაცემების შესაბამისად ორგანული კანონით 15/1999 აღიარებული უფლებები, მონაცემთა ხელმისაწვდომობა, გასწორება ან გაუქმება და წინააღმდეგობა. ამ უფლებების განსახორციელებლად, მომხმარებელმა უნდა გააკეთოს წერილობითი და ხელმოწერილი მოთხოვნა, რომლითაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის ან ექვივალენტური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლის გაგზავნით, შეეძლება გაგზავნონ Jorge Bardales- ის საფოსტო მისამართი (C / Tórtola n-7 18014 (გრანადა)) ან ელექტრონული ფოსტით, თან ერთვის პირადობის მოწმობის ასლი: info (at) emulador.online. 10 დღემდე თხოვნაზე პასუხს მიიღებენ იმ უფლების შესრულების დასადასტურებლად, რომლის გამოყენებაც თქვენ მოითხოვეთ.

  პრეტენზიები

  Jorge Bardales აცხადებს, რომ მომხმარებლებისა და კლიენტებისათვის ხელმისაწვდომია საჩივრის ფორმები.

  მომხმარებელს შეუძლია გააკეთოს პრეტენზია მოთხოვნის ფორმის მოთხოვნის ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით ელ.ფოსტაზე emulador.online, რომელშიც მითითებულია თქვენი სახელი და გვარი, შეძენილი სერვისი ან პროდუქტი და აცხადებს თქვენი პრეტენზიის მიზეზებს.

  თქვენი მოთხოვნა ასევე შეგიძლიათ გაგზავნოთ საფოსტო ფოსტით: Jorge Bardales, C / Tórtola n-7 18014 (გრანადა), თუ გსურთ, გამოიყენეთ შემდეგი მოთხოვნის ფორმა:

  Attn: ხორხე ბარდალესი

  C / Tortola n-7 18014 (გრანადა)

  ელ.ფოსტა: ინფორმაცია (ზე) emulator.online

  • მომხმარებლის სახელი:
   • მომხმარებლის მისამართი:
   • მომხმარებლის ხელმოწერა (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი წარმოდგენილია ქაღალდზე):
   • თარიღი:
   • პრეტენზიის მიზეზი:

  ინტელექტუალური და საწარმოო საკუთრების უფლებები

  ამ ზოგადი პირობების თანახმად, ინტელექტუალური ან სამრეწველო საკუთრების უფლებები არ არის მინიჭებული ვებ ემულატორზე. ონლაინ, რომლის ინტელექტუალური საკუთრება ეკუთვნის ხორხე ბარდალესს, მომხმარებლისთვის პირდაპირ აკრძალულია რეპროდუცირება, ტრანსფორმაცია, განაწილება, საზოგადოებრივი კომუნიკაცია, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, მოპოვება პირდაპირ აკრძალულია. , განმეორებით გამოყენება, გადამისამართება ან ნებისმიერი ხასიათის გამოყენება ნებისმიერი მათგანის საშუალებით, ან პროცედურით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც იგი კანონიერად ნებადართულია ან ნებადართულია შესაბამისი უფლებების მფლობელის მიერ.

  მომხმარებელმა იცის და აღიარებს, რომ მთელი ვებგვერდი, რომელიც შეიცავს შეზღუდვის გარეშე ტექსტს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, შინაარსს (მათ შორის იგივე სტრუქტურის, შერჩევა, მოწყობა და წარმოდგენა) ფოტომასალა, აუდიოვიზუალური მასალა და რეცეპტები, დაცულია სასაქონლო ნიშნით, საავტორო უფლებებით. და სხვა კანონიერი უფლებები რეგისტრირებული, საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად, რომელთა მონაწილეა ესპანეთი და ესპანეთის სხვა საკუთრების უფლებები და კანონები.

  იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ან მესამე მხარე მიიჩნევს, რომ დაირღვა მათი ლეგიტიმური ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები ინტერნეტში გარკვეული შინაარსის შემოღების გამო, მან უნდა აცნობოს ხორხე ბარდესელს აღნიშნული გარემოების შესახებ, რომელშიც მითითებულია:

  • დაინტერესებული მხარის მფლობელის უფლებების შესახებ, სავარაუდოდ, დარღვეულია, ან მიეთითება ის წარმომადგენლობა, რომელთანაც იგი მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ სარჩელი წარმოდგენილია მესამე პირის მიერ, დაინტერესებული მხარის გარდა.
   მიუთითეთ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებით დაცული შინაარსი და მათი ადგილმდებარეობა ინტერნეტში, მითითებულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აკრედიტაცია და გამოხატული დეკლარაცია, რომელშიც დაინტერესებული მხარე პასუხისმგებელია შეტყობინებაში მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე.

  გარე ბმულები

  Jorge Bardales თავს არიდებს პასუხისმგებლობას ამ ვებსაიტის გარეთ განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ვინაიდან მოცემული ბმულების ფუნქციაა მხოლოდ მომხმარებლის ინფორმირება კონკრეტულ თემაზე ინფორმაციის სხვა წყაროების არსებობის შესახებ. Jorge Bardales გათავისუფლებულია ყველა პასუხისმგებლობისგან ამგვარი ბმულების სწორად ფუნქციონირებისთვის, აღნიშნული ბმულების შედეგად მიღებული შედეგის, შინაარსის ან ინფორმაციის უტყუარობისა და კანონიერების შესახებ, რომლის მიღებაც შესაძლებელია, ასევე ზიანის ანაზღაურება, რომელსაც მომხმარებელი შეიძლება განიცდიდეს. დაკავშირებული ვებ – გვერდზე ნაპოვნი ინფორმაციის საფუძველზე.

  გარანტიებისა და პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

  Jorge Bardales არ გასცემს რაიმე გარანტიას და არც ის არის პასუხისმგებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი ხასიათის ზარალისთვის, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს:

  • ვებსაიტის ან მისი სერვისებისა და შინაარსების ხელმისაწვდომობის, შენარჩუნებისა და ეფექტური ფუნქციონირების არარსებობა;
   • შინაარსში ვირუსების, მავნე ან მავნე პროგრამების არსებობა;
   • უკანონო, დაუდევარი, თაღლითური ან ეწინააღმდეგება ამ იურიდიულ ცნობას;
   • მესამე პირების მიერ მიწოდებული და ვებსაიტებზე მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი სერვისების კანონიერების, ხარისხის, საიმედოობის, სასარგებლო და ხელმისაწვდომობის არარსებობა.

  პროვაიდერი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე გარემოებებში იმ ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ ვებსაიტის უკანონო ან არასწორად გამოყენების შედეგად.

  მოქმედი კანონი და იურისდიქცია

  ზოგადად, ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული emulador.online– სა და მისი ტელემატური სერვისის მომხმარებლებს შორის ურთიერთობა ექვემდებარება ესპანეთის კანონმდებლობას და იურისდიქციას და გრანადას სასამართლოებს.

  საკონტაქტო

  იმ შემთხვევაში, თუ ნებისმიერ მომხმარებელს შეკითხვები ექნება ამ იურიდიულ შეტყობინებასთან დაკავშირებით ან რაიმე კომენტარი emulator.online ვებსაიტზე, მათ შეუძლიათ იხილონ info (at) emulador.online.

  emulator.online იტოვებს უფლებას შეცვალოს, ნებისმიერ დროს და წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ვებ emulator.online- ის პრეზენტაცია და კონფიგურაცია, როგორიცაა ეს იურიდიული შეტყობინება.

  მომხმარებელი თანახმაა არ განახორციელოს რაიმე ქცევა, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ემულატორის.ონლაინ ან მესამე მხარის სურათს, ინტერესებსა და უფლებებს, ან შეიძლება დააზიანოს, გამორთოს ან გადატვირთოს ვებ ემულატორი. ონლაინ ან ეს ხელს უშლის რაიმე ფორმით ინტერნეტის ნორმალური გამოყენება.

  emulator.online იღებს სათანადო უსაფრთხოების ზომებს ვირუსების არსებობის დასადგენად. ამასთან, მომხმარებელმა უნდა იცოდეს, რომ კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოების ზომები ინტერნეტში არ არის ბოლომდე საიმედო და რომ, ამრიგად, emulator.online ვერ უზრუნველყოფს ვირუსების ან სხვა ელემენტების არარსებობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერული სისტემების ცვლილებები. მომხმარებლის (პროგრამული უზრუნველყოფა და ტექნიკა) ან მათ ელექტრონულ დოკუმენტებსა და ფაილებში.

  ნებისმიერ შემთხვევაში, აკრძალულია, რომ მომხმარებლებმა (შეძლონ წაშალონ შინაარსი და კომენტარები, რომ იგი მიზანშეწონილად მიიჩნიონ), განახორციელონ ქცევა, რომელიც მოიცავს:

  • ინახავს, ​​აქვეყნებს და / ან გადასცემს მონაცემებს, ტექსტებს, სურათებს, ფაილებს, ბმულებს, პროგრამულ უზრუნველყოფას ან სხვა შინაარსს, რომელიც სადავოა შესაბამისი იურიდიული დებულებების შესაბამისად, ან ემულატორის შეფასების მიხედვით. ონლაინ არის უკანონო, ძალადობრივი, მუქარის შემცველი, შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური, ვულგარული , უცენზურო, რასისტული, ქსენოფობიური ან სხვაგვარად საწინააღმდეგო ან უკანონო, ან ამან შეიძლება გამოიწვიოს რაიმე სახის ზიანი, განსაკუთრებით პორნოგრაფიული.
  ზემოთ

  თუ განაგრძობთ ამ საიტის გამოყენებას, თქვენ მიიღებთ cookie– ს გამოყენებას. დამატებითი ინფორმაცია