Aviso legal e condicións de uso

Documento revisado en 15 / 05 / 2020

Se chegaches aquí, é que che importa o cuarto posterior deste sitio web e os termos nos que elixen interactuar contigo e iso é unha boa noticia para min, como responsable deste sitio web.

O motivo deste texto é explicar detalladamente as funcionalidades deste sitio web e proporcionarlle toda a información relacionada co responsable e a finalidade dos contidos incluídos no mesmo.

Os seus datos e a súa privacidade son de suma importancia neste sitio web e por iso recoméndoche que lea tamén os Política de privacidade.

Identificador responsable

O primeiro que debes facer é saber quen é o responsable deste sitio web. En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, infórmalle:

 • A razón social é: Jorge Bardales
  • CIF / NIF 75164656B
  • A sede social está na C / Tórtola n-7 18014 (Granada)
  • A actividade social é: Web especializada en varias disciplinas de mercadotecnia en liña.
Índice()

  O propósito deste sitio web

  • Proporcionar contido relacionado coa actividade de mercadotecnia en liña.
   • Xestiona a lista de subscritores do blog e modera os comentarios.
   • Xestionar os contidos e comentarios dos servizos ofrecidos.
   • Xestionar a rede de afiliados asociados.
   • Servizos de mercado propio e de terceiros.

  Uso da web

  Ao usar o sitio web emulator.online, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, os intereses e os dereitos de emulator.online ou de terceiros ou que poida danar, desactivar ou sobrecargar o sitio web do emulador. en liña ou que impediría, de calquera xeito, o uso normal da web.

  emulator.online adopta medidas de seguridade razoablemente adecuadas para detectar a existencia de virus. Non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, emulator.online non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos. (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nel.

  En calquera caso, está prohibido que os USUARIOS (podendo eliminar o contido e os comentarios que considere oportunos) realicen condutas que impliquen:

  • Almacenar, publicar e / ou transmitir datos, textos, imaxes, ficheiros, ligazóns, software ou outro contido censurable segundo as disposicións legais aplicables ou segundo a estimación de emulator.online por ilegal, violento, ameazante, abusivo, difamatorio, vulgar , obsceno, racista, xenófobo ou censurable ou ilegal ou que poida causar danos de calquera tipo, especialmente pornográficos.

  Obrigas do usuario

  Como usuario, infórmaselle que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Jorge Bardales deste xeito, o usuario acepta utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen violar a lexislación. actual, boa fe e orde pública. Prohíbese o uso do sitio web con fins ilegais ou nocivos, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

  En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:

  • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a non ser que sexa autorizada polos seus lexítimos propietarios;
   • Calquera violación dos dereitos do prestador ou dos lexítimos propietarios;
   • O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

  Política de protección de datos e confidencialidade

  Jorge Bardales garante a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos USUARIOS e o seu tratamento segundo a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, adoptando os niveis de seguridade de protección de datos persoais esixidos legalmente.

  Jorge Bardales comprométese a utilizar os datos incluídos no ficheiro "Usuarios WEB E SUBSCRITORES", a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, así como a cumprir a súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar alteracións, perdas, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co disposto no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, Protección de datos persoais.

  Este sitio web utiliza diferentes sistemas de captación de información persoal especificados no Política de privacidade e onde se informan detalladamente os usos e os propósitos. Este sitio web sempre require o consentimento previo dos usuarios para procesar os seus datos persoais para os fins indicados.

  O usuario ten o dereito de revocar o seu consentimento previo en calquera momento.

  Exercicio de dereitos ARCO

  O usuario poderá exercer, respecto dos datos recollidos, os dereitos recoñecidos na Lei orgánica 15/1999, de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición. Para exercer estes dereitos, o usuario deberá facer unha solicitude por escrito e asinada que poida enviar, xunto cunha fotocopia do seu DNI ou documento de identificación equivalente, ao enderezo postal de Jorge Bardales (é dicir, C / Tórtola n-7 18014 (Granada)) ou por correo electrónico, adxunto unha fotocopia do DNI a: info (at) emulador.online. Antes de 10 días responderase á solicitude para confirmar a execución do dereito que solicitou exercer.

  Reclamacións

  Jorge Bardales informa de que hai formularios de reclamacións dispoñibles para usuarios e clientes.

  O usuario pode facer reclamacións solicitando o seu formulario de reclamación ou enviando un correo electrónico a info (at) emulador.online indicando o seu nome e apelidos, o servizo ou produto adquirido e indicando os motivos da súa reclamación.

  Tamén pode dirixir a súa reclamación por correo postal a: Jorge Bardales, C / Tórtola n-7 18014 (Granada) empregando, se o desexa, o seguinte formulario de reclamación:

  Pola atención de: Jorge Bardales

  C / Tortola n-7 18014 (Granada)

  Correo electrónico: info (en) emulator.online

  • Nome de usuario:
   • Enderezo de usuario:
   • Sinatura do usuario (só se se presenta en papel):
   • Data:
   • Motivo da reclamación:

  Dereitos de propiedade intelectual e industrial

  Por medio destas Condicións Xerais, non se conceden dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre o web emulator.online cuxa propiedade intelectual pertence a Jorge Bardales, a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público, quedando expresamente prohibida a extracción ao Usuario. , reutilización, reenvío ou uso de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, dalgún deles, excepto nos casos en que estea legalmente permitido ou autorizado polo titular dos dereitos correspondentes.

  O usuario coñece e acepta que todo o sitio web, que contén sen limitación texto, software, contido (incluíndo estrutura, selección, disposición e presentación dos mesmos) fotografías, material audiovisual e receitas, está protexido por marcas comerciais, dereitos de autor. e outros dereitos lexítimos rexistrados, de acordo cos tratados internacionais dos que España é parte e con outros dereitos e leis de propiedade de España.

  No caso de que un usuario ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual debido á introdución de determinados contidos na web, deberán notificar a Jorge Bardales a devandita circunstancia indicando:

  • Os datos persoais do interesado titular dos dereitos supostamente infrinxidos ou indican a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.
   Indique os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e unha declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

  Ligazóns externas

  Jorge Bardales declina calquera responsabilidade respecto da información atopada fóra deste sitio web, xa que a función dos enlaces que aparecen é só informar ao Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema específico. Jorge Bardales queda exonerado de toda responsabilidade polo correcto funcionamento destes enlaces, o resultado obtido a través de devanditos enlaces, a veracidade e legalidade do contido ou información á que se pode acceder, así como os danos que poida sufrir o Usuario. en virtude da información que se atopa no sitio web ligado.

  Exclusión de garantías e responsabilidade

  Jorge Bardales non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera natureza que poidan ser causados ​​por:

  • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo do sitio web ou dos seus servizos e contidos;
   • A existencia de contidos no virus, programas maliciosos ou nocivos;
   • Ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
   • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.

  O fornecedor non se responsabiliza en ningún caso dos danos e prexuízos que poidan derivar do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

  Lei aplicable e xurisdicción

  En xeral, as relacións entre emulador.online e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas e aos xulgados de Granada.

  contacto

  No caso de que algún usuario teña algunha dúbida sobre este aviso legal ou algún comentario no sitio web emulator.online, pode dirixirse a info (at) emulador.online.

  emulator.online resérvase o dereito de modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración da web emulator.online, como este aviso legal.

  O usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, os intereses e os dereitos de emulator.online ou de terceiros ou que poida danar, desactivar ou sobrecargar a web emulator.online ou que impedise, de calquera xeito, o uso normal da web.

  emulator.online adopta medidas de seguridade razoablemente adecuadas para detectar a existencia de virus. Non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, emulator.online non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos. (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nel.

  En calquera caso, está prohibido que os USUARIOS (podendo eliminar o contido e os comentarios que considere oportunos) realicen condutas que impliquen:

  • Almacenar, publicar e / ou transmitir datos, textos, imaxes, ficheiros, ligazóns, software ou outro contido censurable segundo as disposicións legais aplicables ou segundo a estimación de emulator.online por ilegal, violento, ameazante, abusivo, difamatorio, vulgar , obsceno, racista, xenófobo ou censurable ou ilegal ou que poida causar danos de calquera tipo, especialmente pornográficos.
  Arriba

  Se continúas usando este sitio, aceptas o uso de cookies. Máis Información